Yhteys itseen ja toisiin on elinehto

Psykoterapeutti Marjo Panttila

Olen tehnyt ihmisten kanssa työtä heidän vaikeissa elämäntilanteissaan jo kolmen vuosikymmenen ajan. Olen edelleen kiinnostunut ihmisestä, työstäni ja suhteista sekä yhteyden löytämisestä toisen ihmisen kanssa. Ammatillinen lähestymistapa on aktiivinen, osallistuva, yhdessä asiakkaan kanssa uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia etsivä. Nautin työstäni.

Pitkä ura ja monipuolinen kokemus

Lähes koko työurani olen opiskellut, hakenut sekä kehittänyt työ- ja toimintatapoja löytääkseni enemmän mahdollisuuksia erilaisiin asiakastilanteisiin. Olen psykiatrinen sairaanhoitaja,  pari- ja perheterapian kouluttajapsykoterapeutti, seksuaalineuvoja, työnohjaaja, luovan toiminnan ja ryhmien ohjaaja, ja minulla on lisäksi sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-tutkinto. Tällä hetkellä täydennän osaamistani tunnekeskeisen pariterapian opinnoilla.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Psykoterapeutti ja asiakas kohtaavat

Terapia- ja työnohjaustyössä on tärkeää, että terapeutin ja asiakkaan persoonat kohtaavat sellaisella tavalla, että luottamussuhde voi syntyä. Psykoterapia on koulutetun psykoterapeutin ja asiakkaan vuorovaikutuksellinen suhde, jossa käsitellään asiakkaan tai asiakkaiden elämään, elämänhistoriaan, tunteisiin, kokemuksiin ja ihmissuhteisiin liittyviä asioita. Jokainen asiakassuhde opettaa myös minulle psykoterapeuttina jotakin.

Kelan tukemaa terapiaa

Minulla on Valviran myöntämä oikeus käyttää psykoterapeutti-nimikettä sekä Kela-korvattavuus seuraaviin terapioihin:

  • Aikuiset 26–67-vuotiaat: Perhe- ja pariterapia
  • Nuoret 16–25-vuotiaat: Perheterapia sekä vanhempien ohjaus
  • Nuoret 16–25-vuotiaat: Pariterapia